Business simulator & innovations-internship

Vi tilbyder dig hands-on erfaring med ledelse og innovation.

Business Simulator forløbet lærer dig at tage strategiske beslutninger som leder.
I vores Innovation-Internship tilknyttes du som videnkonsulent til en virksomhed.

Tilmeld dig Early Access for case competition i 2015

Vi lancerer en helt ny erhvervsorienteret case competition i Danmark - kombineret med en frivillig praktikplads i en partnervirksomhed.
Konceptet lanceres i 2015.
Du kan være blandt de første til at modtage nyheder, updates og tilmeldingsmulighed.

Ja tak - tilmeld
image

Uanset hvilken faglig viden du går ind med styrkes din profil - og der åbnes en verden af nye muligheder.

Susan Heilemann - Formand - IDA Lederforum

Business simulator

Vi kombinerer teamwork med en ny form for online case competition, der ikke er baseret på textbook cases.

image

Målet: Dokumenteret vækst til en værdi af mindst 1 mio. kr.

Innovation-internship

Du får rollen som ekstern konsulent og det er din opgave at skabe viden til vækst i din partnervirksomhed.

image

Hvem kan deltage?

S: Bachelors, kandidat, diplom, ph.D. og dimittender.

Deltagelseskrav

Du skal danne et hold bestående af 3 til 5 deltagere. Se her hvilke kriterier du og dit team skal opfylde ...

image

Vores filosofi er, at bringe dig så tæt på virksomhedernes udfordringer som muligt.

Viggo Hinrichsen - Direktør - GMC

Dit udbytte

Det gælder om at få dokumenteret erhvervserfaring allerede inden du har afsluttet dit studie.

OM BEGGE FORLØB

 
BUSINESS SIMULATOR
FOKUS: Strategi og ledelse
SÆRLIGT: Afvikles online og derfor meget flexibel iht. dit studie/arbejde. Jeres ledelsesbeslutninger skal dog være indtastet indenfor en fast ugentlig deadline.

I Business Simulator overtager I topledelsen i en virtuel virksomhed hvor I træffer beslutninger indenfor Marketing, Produktion og R&D, Finansiering og Human Resource. I konkurrerer med andre universitetshold om, at afsætte jeres produkter på verdenmarkedet og det er altafgørende, at I løbende tilpasser jeres strategi.

Jeres beslutninger har en direkte indflydelse på selve markedet - ligesom i det virkelige liv. Og samtidig kan dine beslutninger også få indflydelse på dit eget liv og din professionelle fremtid.

KAN DU SÆTTE DANMARKS BEDSTE LEDERTEAM?

 • Tilmeld et hold på tre til fem deltagere
 • ONLINE - 1 til 2 timer om ugen i op til 10 uger
 • Dyst mod op til 7 andre universitetshold på markedet

Alle deltagere får udleveret den samme case som er éns for alle. Casen udarbejdes af eksperter indenfor økonomi, ledelse og management. Eksperterne implementerer de anerkendte økonomiske og socioøkonomiske modeller i et avanceret softwareprogram, der leverer realistiske og troværdige resultater. Derfor anvendes simulatoren på adskillige MBA uddannelser og interne ledelsesuddannelsesprogrammer over hele verden.

For dig er det en enestående mulighed for at få indsigt i virksomhedens indre mekanisme - og de ydre konkurrenceforhold en virksomhed må klare sig under på det globale marked.

Business Simulator gør dig klogere. Du udfordres på dine hårde kompetencer - og samtidig får du øvelse i at træffe ledelsesbeslutninger under pres.

HVEM KAN DELTAGE?

 • Korte videregående uddannelser der bl.a. omfatter laborant-, markedsøkonom- og datamatikeruddannelsen.
 • Mellemlange videregående uddannelser herunder universiteternes treårige bacheloruddannelser og professionsbachelorer.
 • Akademi- og diplomuddannelser.
 • Lange videregående uddannelser der bl.a. omfatter humaniora, samfundsvidenskab, naturvidenskab, medicin, levnedsmiddelvidenskab, teknik, ingeniør- og erhvervsøkonomiske fag.
 • Nyuddannede og dimittender.
 • Ansatte i den private eller offentlige sektor (kan deltage for et mindre gebyr).

INFO

 
INNOVATION INTERNSHIP
FOKUS: Vækst og innovation
SÆRLIGT: Du aftaler selv med dit team hvornår I mødes. Forløbet er derfor meget fleksibel iht. studie/arbejde, da du ikke er bundet af faste arbejdstider.

Vi udbyder og faciliterer internship-baserede partnerskaber mellem primært kandidatstuderende/dimittender og virksomheder, hvor målet for partnerskaberne er identifikation og frembringelser af innovationspotentialer til lavest mulig transaktionsomkostning for samtlige involverede.

Innovation-internship sætter ind på virksomheders behov for løbende at kunne omsætte innovation til reel værdi i form af forbedrede produkter, processer, services og social organisering - forbedringer målt som skabelse af nye job, indtjening og samfundsmæssig værdidannelse.

Bemærk: Tilmelder du dig et INNOVATION INTERNSHIP deltager du automatisk i BUSINESS SIMULATOR.

Vi har en vision: Vi skal skabe vækst i Danmark via konkrete løsninger på real-life cases. Du påtager dig rollen som virksomhedens eksterne videnkonsulent og det er din opgave at opbygge videnspotentialer, som virksomheden sidenhen kan omsætte til vækst

Alle studieretninger kan deltage i vores program. Dog kun studerende på en overbygningsuddannelse og dimittender. Du kan tilmelde dig som individ eller I kan tilmelde jer komplet som hold.

Du indgår et partnerskab med en vækstorienteret virksomhed og bliver præsenteret for en konkret problemstilling, der udgør en aktuel udfordring for virksomheden.

Innovation Internship er baseret på projekt ErhvervsInnovation der siden år 2004 været udviklet og succesfuldt afprøvet som projekt under Videnskabsministeriet via konkret bevilling hertil på DKK 7,5 mio. (Sag nr. 072181 / Forsknings- & Innovationsstyrelsen), og er i praksis foregået på Copenhagen Business School, Center for Innovation & Entrepreneurship, ved Ph.D, lektor og centerleder Henrik Herlau.

HIGHTLIGHTS

INTENSIV KURSUS
Du deltager i et intensivt 2-dages kursus hvor udstyres du med de metoder og værktøjer, der er nødvendige for at løfte opgaven.

POINT-OF-DEPARTURE
Efter kurset er du klar til at møde din partnervirksomhed og du præsenteres for den problemstilling du og dit hold skal arbejde med.

PREJEKTARBEJDE
Efter Point-Of-Departure arbejder du som intern. Her anvender du de værktøjer du har lært på kurset. Du coaches løbende under hele perioden. Der skal ikke udarbejdes en skriftlig opgave i traditionel forstand. I stedet udarbejdes løbende arbejdspapirer der registreres i en særlig videndatabase. Du må påregne at arbejde ca. 5-7 timer om ugen.

DE-BRIEFING OG DIPLOMOVERRÆKKELSE
Når programmet er afsluttet vender I tilbage til virksomheden igen. Under et selskabeligt event uddeles diplomer. Diplomet er påtegnet en økonomisk vurdering af værdien af dit arbejde - og et meget værdifuldt papir til dit CV.

INFO
 

 • Fleksibilitet

  Både Business Simulator og størstedelen af Innovation-Internship foregår online - og på tidspunkter der passer dig bedst, f.eks. om aftenen.

 • Udbytterigt

  Du lærer at omsætte faglig viden til praktiske løsninger, der reelt matcher erhvervslivets udfordringer.

 • Dynamisk

  Business Simulator tilpasser sig ledelsesmønstre. I Innovation-Internship gives løbende feedback fra virksomheden.

 • Tværfagligt

  Hver år deltager studerende fra over 80 forskellige uddannelseslinjer.

 • Dokumentation

  I form af et diplom underskrevet af ledelsen hvor værdien - i kroner og øre - af din indsats er dokumenteret.
 • 1
 • Case: MAERSK
 • DM Finale i ledelse
 • Case: NCC Constructions Denmark - Dome of Visions
 • DM Finale i ledelse
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Скидки на обратный осмос